Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ Κόμβος

Στις 30 Απριλίου του 2023 ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της ΑΜΚΕ Κόμβος με την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν στους εταίρους από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Μιχάλη Χαλιάσο.

Η ψηφοφορία διενεργήθηκε μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή election runner και τα αποτελέσματα της ελέγχθηκαν και επικυρώθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από τους κ.κ. Θεόδωρο Θεοδώρου, Νικόλαο Κτιστάκη και Περικλή Μήτκα.

Οι εκλεγέντες είναι οι εξής:

 • Χανιώτης Άγγελος
 • Δροσάτος Κωνσταντίνος
 • Χαλιάσος Μιχαήλ
 • Κωνσταντάρας-Κυπριανός Νικόλαος-Ιωάννης
 • Κουβελιώτου Χρύσα
 • Αντωνίου Χαράλαμπος
 • Κουστένη Αθηνά
 • Κυρπίδης Νικόλαος
 • Γριμάνη Άννα
 • Μαυρουδή Μαρία
 • Νεχαμάς Αλέξανδρος
 • Νούνεσης Γεώργιος
 • Pryce Vasiliki (Vicky)
 • Κωστής Κωνσταντίνος

Εκτός από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν και τα μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα οποία είναι τα εξής:

 • Κρητικός Αλέξανδρος
 • Διαμαντούρος Παρασκευάς – Νικηφόρος
 • Μανιατόπουλος Κωνσταντίνος
 • Φραγκίστα Μαρία

Σύμφωνα με το καταστατικό του Κόμβου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί σύντομα σε σώμα υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος μέλους κ. Άγγελου Χανιώτη με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και ταμία, όπως και τον καθορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών.