Θάνος Πάλλης

Ο Θάνος Πάλλης είναι καθηγητής Λιμενικής Οικονομικής & Πολιτικής και επιστημονικός συντονιστής της δράσης Jean Monnet για την ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική στο Τμήμα Ναυτιλίας, Εμπορίου και Μεταφορών (STT) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (IAME) και έχει υπηρετήσει ως γενικός γραμματέας της της ένωσης λιμένων κρουαζιέρας MedCruise.