You are currently viewing Οι δράσεις του Κόμβου

Οι δράσεις του Κόμβου

Ο κεντρικός στόχος του φορέα  είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για την διαμόρφωση εξειδικευμένων  δικτύων από εξέχοντα μέλη του Ελληνισμού και την επιτυχημένη διασύνδεση τους μέσω σωστά σχεδιασμένων ‘κόμβων’ και έτσι δια της αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας ώσμωσης  να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των προσδοκώμενων συνεργειών.

Ο φορέας  θα διαμορφώσει το πρόγραμμα δράσης του με βάση τις  δυνατότητες του να κινητοποιήσει ανθρώπους και υλικούς πόρους και να συμμετάσχει σε κοινές δράσεις με άλλους εταίρους. Στη φάση αυτή απλά συζητούνται ενδεικτικά κάποιες προτάσεις  και ελπίζεται  στη συνέχεια  να προστεθούν και άλλες. Κάποιες από τις δράσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι πιο ώριμες ως ιδέες  και εχουν ήδη αναφερθεί σε εσωτερικές συναντήσεις. Άλλες είναι απλά πρωτόλειες ιδέες που θα απαιτήσουν  σημαντική μελλοντική προεργασία πριν και αν υιοθετηθούν. Τα αρχικά προτεινόμενα προγράμματα δράσης έχουν και μια ιδιαίτερη διεθνή διάσταση.

Η παραπέρα προώθηση των δράσεων αυτών θα προκύψει αφού διερευνηθεί θεσμικά ότι πέραν του ευρύτερου ενδιαφέροντος και σκοπιμότητας, δεν αντιφάσκουν προς τις επίσημες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της χώρας και ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης εθνικής συναίνεσης.

Ενδεικτικά και συνοπτικά, οι δράσεις αυτές αφορούν σε:

Ναυτιλιακό Τεχνολογικό Πάρκο

Ενα ναυτιλιακό και τεχνολογικό πάρκο που μπορεί να  αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία μιας ελληνικής Silicon Valley της Ναυτιλίας. Η  έμφαση θα δοθεί στη φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία του μέλλοντος. 

Περιφερειακό Κέντρο αξιοποίησης του Φυσικού Αερίου

Η Ελλάδα είναι σημαντικός περιφερειακός ενεργειακός και μεταφορικός κόμβος. Θα είχε λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προτείνει η Ελλάδα να φιλοξενήσει και στηρίξει υλικά την δημιουργία ενός Κέντρου Μελετών για θέματα ενέργειας και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τον Δούναβη

Οι πρώτες σχετικές συζητήσεις, ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αναβίωσαν αρκετές φορές πριν μπουν στη κατάψυξη. 

Οι κοσμογονικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία καθιστούν τα πλεονεκτήματα του έργου ακόμα πιο σημαντικά τόσο τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την αποτελεσματική προετοιμασία και υποστήριξη αυτού του megaproject θα ήταν και στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερα υποβοηθητική η δημιουργία, με θεσμική συμμετοχή και του Κόμβου, εξειδικευμένου φορέα με συμμετοχή εκπροσώπων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων χωρών, όπως επίσης της Ε.Ε. και άλλων stakeholders.

Πειραιάς, Ναυτιλιακή Πρωτεύουσα της Ε.Ε

Μετά και το BREXIT, η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να διεκδικήσει για τον Πειραιά τον ρόλο της ναυτιλιακής πρωτεύουσας της Ε.Ε. Αυτή η υποψηφιότητα θα απαιτήσει, προφανώς, την σύμφωνη γνώμη και υποστήριξη της ιδίας της ΕΕ.

Πράσινος Νηογνώμονας

Δημιουργία διεθνούς περιβαλλοντικού Νηογνώμονα από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τον Κόμβο, σε συνεργασία με το ΙΜΟ και την Ε.Ε. για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των ποντοπόρων πλοίων στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που ισχύουν εκάστοτε.

Αξιοποίηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία σε συνεργασία με την ΔΟΕ

Εμπλουτισμός του ολυμπιακού ιδεώδους με επίκαιρες αξίες σχετικές με την αντιμετώπιση των πιεστικών τρεχόντων παγκοσμίων προβλημάτων και υπενθύμιση της σχέσης του Ελληνισμού με τα Ολυμπιακά ιδεώδη, όχι μόνο κατά την αρχαιότητα αλλά και κατά την περίοδο της αναβίωσης τους.

Μηχανισμοί Global Governance (Πολιτισμός – Δημοκρατία)

Υπάρχει σημαντική ανάγκη για προτάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου διεθνούς θεσμικού πλαισίου (institutional engineering) με βάση αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα, η αξιοπρέπεια, συνδυαζόμενες με μια σταθερή προσήλωση στον ορθολογισμό, την κριτική σκέψη και την καινοτομία, που συνθέτουν την παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδας. 

Υγεία και βιοτεχνολογία – Ψυχική Υγεία

Με δεδομένη την ύπαρξη διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων στον ευρύτερο τομέα της ιατρικής και της Βιοτεχνολογίας, υπάρχουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρες δυνατότητες να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρο κέντρο σε σχετικούς τομείς που γνωρίζουν ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, όπως η βιοτεχνολογία και η ιατρική και οι έρευνες σχετικά με την γήρανση.

Η ενδυνάμωση (empowerment) των νοικοκυριών στην οικονομική τους συμπεριφορά.

Οι οικονομικές αποφάσεις των νοικοκυριών απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφόρηση, σχετικές με τις νέες τεχνολογίες όπως και σύγχρονα χρηματοοικονομικά και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Η ενδυνάμωση αυτή αποτελεί έννοια ευρύτερη της συμβατικής οικονομικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, χρηματοοικονομικών και τεχνολογικών, τον σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων πολιτικής κλπ. Η πρωτοβουλία αυτή θα φέρει σε επαφή ερευνητές, τεχνολογικές εταιρίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και υπεύθυνους για την χάραξη οικονομικής πολιτικής, με σκοπό την υποβοήθηση των νοικοκυριών στη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων και την προαγωγή της οικονομικής τους ευημερίας.

Πρόσθετα πολιτειακά μοντέλα

Ανάδειξη, πέραν του διαχρονικά επίκαιρου Αθηναϊκού πολιτειακού μοντέλου, και άλλων πιθανά χρήσιμων πολιτειακών μοντέλων (Αρχαία Σπαρτή, Βασίλειο των Μακεδόνων, Αμφικτιονίες, Βυζάντιο, Μυστράς, Τουρκοκρατία).

Τράπεζα δεδομένων

Δημιουργία βάσης δεδομένων με όσο το δυνατόν περισσότερους εξέχοντες, διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού και ζώντων στην Ελλάδα και μετά, η ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επικαιροποίηση της.

Ανώτατη εκπαίδευση-έρευνα

Aξιοποίηση της εμπειρίας και του διεθνούς κύρους της αφρόκρεμας των Ελλήνων ακαδημαϊκών εντός και, κυρίως, εκτός Ελλάδας για την δημιουργία ενός πιλοτικού πρότυπου ερευνητικού ιδρύματος διεθνούς εμβέλειας.

Εθνικό Σχέδιο Αξιοποίησης της Ομογένειας

Συμβολή στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υπερκομματικού εθνικού σχεδίου αξιοποίησης της ομογένειας και παλιννόστησης Ελλήνων, ιδίως που μετανάστευσαν τη τελευταία δεκαετία.

Ετήσια Συνάντηση

Διοργάνωση μιας μεγάλης ετήσιας συνάντησης των μελών του κάπου στην Ελλάδα κατά το πρότυπο μεγάλων διεθνών ετήσιων συναντήσεων. Στις συναντήσεις αυτές θα χαράσσονται οι στόχοι του μέλλοντος με βάση και τις τρέχουσες εθνικές προτεραιότητες.  Για εφέτος προγραμματίζεται να γίνει στο Ναύπλιο, στη μνήμη του Οδυσσέα Κυριακόπουλου. 

Παρατηρήσεις

Η παραπέρα προώθηση  των δράσεων αυτών θα προκύψει αφού επιβεβαιωθεί θεσμικά ότι  πέραν του ευρύτερου ενδιαφέροντος και σκοπιμότητας,  δεν αντιφάσκουν προς τις επίσημες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της χώρας και ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης εθνικής συναίνεσης.

Σκοπός είναι να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του οι αστείρευτες δυνάμεις του παγκόσμιου ελληνισμού που, αν συστρατευθούν και κινητοποιηθούν αποτελεσματικά, μπορούν να αποτελέσουν το πιο ισχυρό υπερόπλο για την αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενός συγχρόνου ισχυρού και σεβαστού διεθνούς παίκτη στους τομείς της οικονομίας, των επιχειρήσεων, της ενέργειας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, του αθλητισμού, της τέχνης και του πολιτισμού.

Διαβάστε εδώ το ιστορικό της ίδρυσης του Κόμβου, όπως και την αποστολή του.