You are currently viewing Προτάσεις του Κόμβου στη δημόσια διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

Προτάσεις του Κόμβου στη δημόσια διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό

Ο Κόμβος υποδέχθηκε θετικά την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών για δημόσιο διάλογο σχετικά με τους βασικούς άξονες ενός στρατηγικού σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό. Άλλωστε το όραμα για ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με την Ελληνική Διασπορά με στόχο την ενδυνάμωση του Ελληνικού στοιχείου ανα τον κόσμο είναι κοινό και σκοπεύει στην ανάπτυξη της Ελλάδας και την βελτίωση της διεθνούς της θέσης.

Παραθέτουμετο πλήρες κείμενο της ΑΜΚΕ Κόμβος: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού που αφορά στην συμμετοχή της στην δημόσια διαβούλευση για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Η συμμετοχή του Κόμβου στην δημόσια διαβούλευση

Προτάσεις ΑΜΚΕ «Κόμβος-NODE: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού»
στη δημόσια διαβούλευση για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό

Η ΑΜΚΕ «Κόμβος-NODE: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού» υποδέχεται θετικά την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών για δημόσιο διάλογο σχετικά με τους βασικούς άξονες ενός στρατηγικού σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό. Είμαστε σύμφωνοι με το όραμα που περιλαμβάνει την ουσιαστική αµφίδροµη επικοινωνία µε την ελληνική ∆ιασπορά, την ενδυνάµωση του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσµο και την προώθηση, µέσω των Ελλήνων οµογενών, σηµαντικών θεµάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Ως φορέας που ιδρύθηκε ακριβώς με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του παγκόσμιου ελληνισμού για την ανάπτυξη της Ελλάδας και τη βελτίωση της διεθνούς της θέσης, ο «Κόμβος» ευχαρίστως συμμετέχει στη διαβούλευση.
Το κείμενο του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί μια πολύ καλή καταγραφή αναγκών που υπό ιδανικές συνθήκες χρειάζεται να καλυφθούν. Για τις ανάγκες αυτές προτείνονται δράσεις που μπορούν να αναληφθούν για τον Απόδημο Ελληνισμό. Ευελπιστούμε ότι η δημόσια διαβούλευση θα βοηθήσει στη στρατηγική ιεράρχηση στόχων και στη δημιουργία ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, τα οποία δεν είναι εμφανή στο παρόν κείμενο. Οι 6 γενικοί άξονες και οι 39 διαφορετικές δράσεις, που περιλαμβάνουν την ανάμιξη πληθώρας υπουργείων (μεταξύ άλλων Παιδείας, Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Έρευνας, Εργασίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και η απουσία ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος περισσότερο δυσκολεύουν παρά διευκολύνουν την υλοποίηση του σχεδίου. Ο χρονικός ορίζοντας τριετίας (2024–2027) είναι υπεραισιόδοξος.

Χαρτογράφηση της Ομογένειας

 

    1. Χαρτογράφηση των ανθρώπων και των δράσεων της Οµογένειας ώστε να γίνει αποτύπωση της σημερινής κατάστασης στα ακόλουθα επίπεδα:

Χαρτογράφηση γεωγραφικής, κοινωνικής και επαγγελματικής κατανομής Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό με την αξιοποίηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής απογραφής που χρησιμοποιήθηκε για την πιο πρόσφατη απογραφή εντός Ελλάδας.

– Δημιουργία μητρώου των ομογενειακών οργανώσεων με διεθνή πιστοποίηση που θα απορρέει από τη διαπιστωμένη δράση τους εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
– Καταγραφή ινστιτούτων και πανεπιστημιακών εδρών που σχετίζονται με τον Ελληνισμό.
– Καταγραφή μεγάλων δωρεών Ελλήνων και ελληνικών ιδρυμάτων σε οργανισμούς του εξωτερικού (πανεπιστήμια, χώρους πολιτισμού και τεχνών, δημόσιους οργανισμούς).

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης θεματικών ενοτήτων για την προώθηση συνεργειών και τη συνεργασία συναφών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας. Ο «Κόμβος» έχει θέσει τη συγκεκριμένη δράση μεταξύ των τριών βασικών προτεραιοτήτων του και μπορεί να συμβάλει με το δίκτυό του και την τεχνογνωσία του στην υλοποίηση αυτού του στόχου.

Φορέας για τον εγχώριο και Απόδημο Ελληνισμό 

2. Δημιουργία φορέα (ινστιτούτου για προχωρημένες σπουδές, διεθνούς ακαδημίας ή άλλου σχετικού ιδρύματος) που θα συμβάλει στην οργάνωση ενιαίου φορέα έρευνας για τον εγχώριο και τον απόδημο παγκόσμιο ελληνισμό. Ο συντονισμός ερευνητικών δραστηριοτήτων και στις δύο πλευρές των γεωγραφικών συνόρων μιας χώρας είναι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, όπως έχουν δείξει τα επιτυχημένα παραδείγματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία), της Ασίας (Κίνα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη) και της Αφρικής (Stellenbosch Institute of Advanced Study της Νότιας Αφρικής) που έχουν επενδύσει σε διεθνή προγράμματα υποτροφιών για συνδυασμένη εκπαίδευση των πολιτών τους εντός και εκτός των γεωγραφικών συνόρων τους, προγράμματα υποτροφιών επισκεπτών καθηγητών ή χρηματοδοτήσεων για συνδυασμένη έρευνα εντός και εκτός της χώρας. Ένας τέτοιος φορέας που θα έχει την οικονομική στήριξη των αποδήμων και (γι᾿ αυτό) έδρα στο εξωτερικό θα δώσει ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία και θα δημιουργήσει το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης για τη χρηματοδότηση ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, που ως σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Επιπρόσθετα, θα συνδράμει στην επιστροφή ή τη δραστηριοποίηση αποδήμων στην Ελλάδα με προγράμματα εκπαιδευτικών αδειών

Δίκτυο

3. Δημιουργία δικτύου «παγκόσμιων πρεσβευτών της Ελλάδας» με αξιοποίηση φορέων και επιδραστικών προσωπικοτήτων της οµογένειας και δημιουργία μιας νέας γενιάς Φιλελλήνων του 21ου αιώνα για την προβολή θετικής εικόνας της χώρας και την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης σε ζητήματα εθνικής σημασίας. Γι’ αυτόν τον σκοπό μπορούν να χρησιμοποιηθούν δράσεις όπως οι ακόλουθες:

– Podcasts στην αγγλική γλώσσα για ζητήματα της ελληνικής και παγκόσμια επικαιρότητας που θα αποτελούν πηγές πληροφόρησης αλλά και σημείο αναφοράς για όσους επιχειρηματολογούν για θέματα που αφορούν στην Ελλάδα.

– Οργανωμένες και καλά ελεγχόμενες πλατφόρµες σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

– Θερινά σχολεία στην Ελλάδα όπου θα συμμετέχουν γηγενείς και απόδημοι Έλληνες αλλά και ξένοι θα αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα σπουδαίων Ελλήνων στον παγκόσμιο χάρτη, στην τέχνη, την επιστήμη και το επιχειρείν.

Το δίκτυο αυτών των παγκόσμιων πρεσβευτών σε συνεργασία με εξειδικευμένους ακόλουθους που τα ελληνικά προξενεία χρειάζεται να αποκτήσουν, μπορεί να γίνει βασικό εργαλείο για την καθιέρωση πρωτοποριακών μορφών διπλωματίας όπως:

– Η πολιτιστική διπλωματία

– Η επιστημονική διπλωματία

– Η τουριστική διπλωματία

Νέα Μέσα για την Ελληνική γλώσσα

4. Χρήση νέων μέσων για την προώθηση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και ενίσχυση της ελληνικής εκπαίδευσης των αποδήμων. Η ριζική αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των Ελλήνων της διασποράς προϋποθέτει γενναίες παρεμβάσεις για την αλλαγή της σημερινής δομής των μηχανισμών εκπαίδευσης με ειδικά εκπαιδευμένους και αξιοπρεπώς αμειβόμενους δάσκαλους που θα εποπτεύονται από παιδαγωγικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού αντί των τοπικών κοινοτήτων. Είναι σημαντικό να προβλεφθεί η ποιοτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού για παιδιά που παρακολουθούν διεθνή σχολεία ή σχολεία της χώρας που τα φιλοξενεί και να μην απαιτείται για αυτήν η ένταξη των παιδιών σε αμιγώς ελληνικά σχολεία και προγράμματα.

Το σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών περιλαμβάνει επίσης πολλές και καλές συμβολικές ιδέες, όπως η Δημιουργία Μουσείου του Απόδημου Ελληνισμού και η καθιέρωση ημέρας του Απόδημου Ελληνισμού. Επείγει, πέραν των συμβολισμών, η δημιουργία σταθερών βάσεων για την ενίσχυση των δεσμών των αποδήμων με την πατρίδα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ιεράρχηση και εστίαση σε λίγες άμεσες προτεραιότητες. Η ΑΜΚΕ «Κόμβος-NODE: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού»» έχει επεξεργαστεί σχέδια για σχετικές δράσεις και τα συμπεράσματα είναι στη διάθεση του Υπουργείου.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κόμβου»

Άγγελος Χανιώτης, Πρόεδρος

Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών

Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, Πρίνστον, ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δροσάτος, Γενικός Γραμματέας

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Σινσινάτι, ΗΠΑ

 

Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι ελεύθερη δικαιωμάτων από το pixabay