Οι πόροι του Κόμβου (υλικοί και ανθρώπινοι)

Ο Κόμβος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας η επιτυχημένη δράση θα κριθεί από την ικανότητα του να κινητοποιήσει τόσο χρηματικούς πόρους όσο και ανθρώπινους και κυρίως το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των μελών του. 

Continue ReadingΟι πόροι του Κόμβου (υλικοί και ανθρώπινοι)