Ερωτήματα για τον Κόμβο

Μια σειρά από εύλογα ερωτήματα για τον Κόμβο δημιουργεί ο αριθμός των ιδρυτικών μελών που είναι εντυπωσιακός, το ειδικό βάρος των ονομάτων που απαρτίζουν τη λίστα και η πρωτοβουλία αυτή καθαυτή που είναι ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα. Στα οποία ερωτήματα αυτά δίνονται άμεσα οι αναγκαίες και σαφείς απαντήσεις:

ΕΡ: Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από την πρωτοβουλία αυτή;
ΑΠ: Η ανάγκη να υπάρξει μια υπερκομματική αξιόπιστη πλατφόρμα, δυνητικά χρήσιμη για τη διαμόρφωση μιας συναινετικής εθνικής στρατηγικής που περιλαμβάνει τον Ελληνισμό της Διασποράς και γενικότερα τον κοσμοπολιτικό ελληνισμό, όπως και την επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων με αναπτυξιακό και γεωστρατηγικό περιεχόμενο.

ΕΡ: Γιατί τώρα;
ΑΠ: Η πρόσφατη 200η επέτειος από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα έναντι του Οθωμανικού Κράτους με τον συμβολισμό της, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα κατάλληλη συγκυρία εθνικής επανεκκίνησης. Επιπλέον, οι τρέχουσες σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες καθιστούν την ανάγκη πιεστικότερη και την ευκαιρία καταλληλότερη.

ΕΡ: Τι σημαίνει η συγκεκριμένη επιλογή του ονόματος Κόμβος;
ΑΠ: Ο όρος Κόμβος χρησιμοποιείται με διττό περιεχόμενο. Με την κυριολεκτική σημασία, αυτή δηλαδή της δημιουργίας σωστά δομημένων διεθνοποιημένων δικτύων που καθιστά εφικτή η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Μεταφορικά, με την έννοια της σύνδεσης των τμημάτων δυο σχοινιών με σκοπό να τα ενώσει, να τα προστατέψει ή και να τα ενδυναμώσει. Ειδικά η μεταφορική χρήση της λέξης Κόμβος, παραπέμπει στην έννοια της ναυτοσύνης, διαχρονικά βασικού συστατικού στοιχείου του ελληνικού DNA.

ΕΡ: Ποια είναι η στρατηγική στόχευση;
ΑΠ: Η δημιουργία ad hoc δικτύων του παγκόσμιου Ελληνισμού και η συνεργασία τους με άλλα συγγενή διεθνή, ευρωπαϊκά ή περιφερειακά δίκτυα για την προώθηση κοινών δράσεων που προωθούν την διεθνή παρουσία και επιρροή του Ελληνισμού.

ΕΡ. Ποιες θα είναι οι κύριες δραστηριότητες του φορέα, με τι κριτήρια έχουν διαμορφωθεί και πως έχουν ή πρόκειται να επιλεγούν;
Οι απαντήσεις στο τελευταίο ερώτημα δίδονται επιγραμματικά στη σχετική ενότητα.

Continue ReadingΕρωτήματα για τον Κόμβο
Read more about the article Γνωριμία με τον Κόμβο, την πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού
Το εικαστικό του Κόμβου φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών, Γιάννης Ψυχοπαίδης.

Γνωριμία με τον Κόμβο, την πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού

O Κόμβος είναι μια πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας, αναπτυξιακού και γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος.

Η επιλογή του όρου Κόμβος αντικατοπτρίζει την βούληση να συνδυαστούν δύο κεντρικές έννοιες: η πρώτη συνδέεται με την σύγχρονη έννοια των δικτύων και η δεύτερη με την διαχρονική έννοια της ναυτοσύνης που ταυτίζεται με το «DNA» του Ελληνισμού: Στην πληροφορική με τον όρο κόμβος εννοούμε μια βασική μονάδα που συνδέεται με μία άλλη μονάδα μέσω ενός συνδέσμου. Κόμβος στην αρχαία Ελληνική γλώσσα – ή κόμπος στην σύγχρονη – είναι το σημείο που διασταυρώνονται δυο τμήματα του ίδιου ή δυο διαφορετικών σχοινιών με αποτέλεσμα την στήριξη, την ασφάλιση και την ενδυνάμωση.

Η επιλογή του χρόνου

Η κλιμάκωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, οι τελείως απρόβλεπτες και επικίνδυνες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ευρύτερα και τα 200 χρόνια από την κήρυξη της επανάστασης του 1821. Οι συγκυρίες αυτές οδήγησαν στην επιλογή της χρονικής περιόδου που ο πρωτοβουλία των μελών του Κόμβου κρίθηκε οτι έπρεπε να κάνει το βήμα του σχηματισμού ενός φορέα.

Οι σημερινές προκλήσεις για την Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν επιγραμματικά στα παρακάτω:

 • Η γεωπολιτική αστάθεια στο τόξο που εκτείνεται από την Τυνησία μέχρι την Κασπία,
 • Οι αναθεωρητικές τάσεις στη γειτονιά μας,
 • Η διεθνής ύφεση και ενεργειακή κρίση λόγω των πολύ πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων,
 • Η κλιματική αλλαγή,
 • Η πανδημία,
 • Η ανάδειξη του νέου διεθνούς ρόλου της Κίνας,
 • Η δημογραφική κρίση,
 • Το μεταναστευτικό,
 • Η ανάγκη ριζικής αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου

Τα όπλα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων

ελληνική τριήρης, πρωτοβουλία διαπρεπών μελών

Επιγραμματικά και πάλι, τα όπλα που διαθέτει ο Ελληνισμός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων είναι τα παρακάτω:

 • Πολιτισμός με διεθνή επίδραση και αναγνώριση
 • Ναυτιλία με παγκόσμια ηγετική παρουσία
 • Διασπορά με δυναμική εκπροσώπηση σε όλες τις ηπείρους και σε όλους τους τομείς των επιστημών και της επιχειρηματικότητας
 • Ανθρώπινο δυναμικό στην ίδια την χώρα
 • Γεωπολιτικός ρόλος ως σημαντικός ενεργειακός και μεταφορικός κόμβος

Η ιδρυτική ομάδα

 • φανάρι με μουστακοφόρο σε μορφή γλυπτού -πρωτοβουλία διαπρεπών μελών 

   
 • 135 Έλληνες επιστήμονες, Ακαδημαϊκοί, Επιχειρηματίες, Πρόεδροι τραπεζικών ιδρυμάτων, Ανώτατα στελέχη Οργανισμών από όλο το κόσμο είναι η ομάδα πρωτοβουλίας για την σύσταση του Κόμβου.
 • 108 από αυτούς απετέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη του φορέα, ενώ οι περισσότεροι των υπολοίπων συμμετέχουν ως αντεπιστέλλοντα μέλη του φορέα που συστάθηκε.

Ο φορέας

 • Ο Κόμβος είναι Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με έδρα την Αθήνα.
 • Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τρία αναπληρωματικά μέλη

Οι Δράσεις

 • Διαμόρφωση καινοτόμων προτάσεων για συγκεκριμένα project σε στρατηγικούς τομείς όπως: η ναυτιλία, ο πολιτισμός, η έρευνα και παιδεία, η υγεία βιολογική και ψυχική, η βιοτεχνολογία, η εθνική ασφάλεια, η φροντίδα ηλικιωμένων και το περιβάλλον.
 • Σειρά από πρωτοβουλίες πρακτικού χαρακτήρα, όπως δημιουργία τράπεζας δεδομένων διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού, δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας για συστηματική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, οργάνωση ετήσιου διεθνούς Forum στο πρότυπο αντίστοιχων forum όπως του Νταβός, κ.α.
 • Η οικοδόμηση ενός πλαισίου που θα αποτελέσει ένα μόνιμο και διαχρονικό όχημα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης Εθνικών δυνάμεων με την δημιουργία νέων και την συνεργασία με υφιστάμενα δίκτυα Ελλήνων στην Ελλάδα και στην Υφήλιο

Οδικός χάρτης

Σύσταση ομάδων εργασίας για την:

 • Διερεύνηση, μελέτη και αξιολόγηση υποψηφίων project
 • Επιλογή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
 • Τελική επιλογή των δράσεων στο πλαίσιο ενός ετήσιου forum

Χρηματικοί πόροι

 • Εισφορές μελών
 • Δωρεές & χορηγίες
 • Επιχορηγήσεις
 • Αμοιβές από εκπόνηση μελετών
 • Συμμετοχές και δικαιώματα από την υλοποίηση προγραμμάτων
 • Μερίσματα ή υπεραξίες από εκχώρηση μεριδίων σε υλοποιημένα Projects
 • Εκδηλώσεις, εκδόσεις, πολιτιστικές δράσεις
 • Έσοδα από δημιουργία και λειτουργία φυσικών χώρων όπως για παράδειγμα. θεματικών επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Γενικοί στόχοι πενταετίας

 • Διεθνής καθιέρωση
 • Στελέχωση με άξια στελέχη
 • Εξασφάλιση μιας ελάχιστης υλικοτεχνικής υποδομής
 • Παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό
 • Στρατηγικές συνεργασίες
 • Δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού δικτύου με διεθνή εμβέλεια και δράση
 • Διαδραστική συμμετοχή στην ώσμωση ιδεών και δράσεων μεταξύ Ακαδημαϊκών, στελεχών, επιστημόνων και επιχειρηματιών της χώρας και της διασποράς
 • Συμβολή στη διαμόρφωση νεωτεριστικού, εξωστρεφούς και αξιοκρατικού συστήματος της Ελληνικής κοινωνίας.

Continue ReadingΓνωριμία με τον Κόμβο, την πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού