Τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας για την σύσταση του Κόμβου

Τα εκατό τριάντα πέντε (135) μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας ήταν αυτοί που στήριξαν αποφασιστικά την ιδέα για την σύσταση του Κόμβου και συνέβαλαν στη σύσταση του.

Continue ReadingΤα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας για την σύσταση του Κόμβου