Αλέκος Κρητικός

Ο Αλέκος Κρητικός έχει εργασθεί επί σειρά ετών στις Βρυξέλλες ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ.

Έχει ακόμη υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ως Γενικός Γραμματέας στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Εργάσθηκε επίσης στον ιδιωτικό τομέα, σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων,καθώς και στον τραπεζικό χώρο, ασχολούμενος κυρίως με χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κάτοχος D.E.A. Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon-Sorbonne.

Continue ReadingΑλέκος Κρητικός