Ερωτήματα για τον Κόμβο

Μια σειρά από εύλογα ερωτήματα για τον Κόμβο δημιουργεί ο αριθμός των ιδρυτικών μελών που είναι εντυπωσιακός, το ειδικό βάρος των ονομάτων που απαρτίζουν τη λίστα και η πρωτοβουλία αυτή καθαυτή που είναι ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα. Στα οποία ερωτήματα αυτά δίνονται άμεσα οι αναγκαίες και σαφείς απαντήσεις:

ΕΡ: Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από την πρωτοβουλία αυτή;
ΑΠ: Η ανάγκη να υπάρξει μια υπερκομματική αξιόπιστη πλατφόρμα, δυνητικά χρήσιμη για τη διαμόρφωση μιας συναινετικής εθνικής στρατηγικής που περιλαμβάνει τον Ελληνισμό της Διασποράς και γενικότερα τον κοσμοπολιτικό ελληνισμό, όπως και την επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων με αναπτυξιακό και γεωστρατηγικό περιεχόμενο.

ΕΡ: Γιατί τώρα;
ΑΠ: Η πρόσφατη 200η επέτειος από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα έναντι του Οθωμανικού Κράτους με τον συμβολισμό της, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα κατάλληλη συγκυρία εθνικής επανεκκίνησης. Επιπλέον, οι τρέχουσες σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες καθιστούν την ανάγκη πιεστικότερη και την ευκαιρία καταλληλότερη.

ΕΡ: Τι σημαίνει η συγκεκριμένη επιλογή του ονόματος Κόμβος;
ΑΠ: Ο όρος Κόμβος χρησιμοποιείται με διττό περιεχόμενο. Με την κυριολεκτική σημασία, αυτή δηλαδή της δημιουργίας σωστά δομημένων διεθνοποιημένων δικτύων που καθιστά εφικτή η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Μεταφορικά, με την έννοια της σύνδεσης των τμημάτων δυο σχοινιών με σκοπό να τα ενώσει, να τα προστατέψει ή και να τα ενδυναμώσει. Ειδικά η μεταφορική χρήση της λέξης Κόμβος, παραπέμπει στην έννοια της ναυτοσύνης, διαχρονικά βασικού συστατικού στοιχείου του ελληνικού DNA.

ΕΡ: Ποια είναι η στρατηγική στόχευση;
ΑΠ: Η δημιουργία ad hoc δικτύων του παγκόσμιου Ελληνισμού και η συνεργασία τους με άλλα συγγενή διεθνή, ευρωπαϊκά ή περιφερειακά δίκτυα για την προώθηση κοινών δράσεων που προωθούν την διεθνή παρουσία και επιρροή του Ελληνισμού.

ΕΡ. Ποιες θα είναι οι κύριες δραστηριότητες του φορέα, με τι κριτήρια έχουν διαμορφωθεί και πως έχουν ή πρόκειται να επιλεγούν;
Οι απαντήσεις στο τελευταίο ερώτημα δίδονται επιγραμματικά στη σχετική ενότητα.

Continue ReadingΕρωτήματα για τον Κόμβο