Περί Δικτύων και Ναυτοσύνης – Τα Διεθνή Δίκτυα του Ελληνισμού

Τα δίκτυα συντίθενται από συνιστώσες (μονάδες) που συνδέονται μεταξύ τους με κόμβους και συνδετικούς ιστούς, μέσω των οποίων διαμορφώνεται ένα πλέγμα ροών είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά.

Continue ReadingΠερί Δικτύων και Ναυτοσύνης – Τα Διεθνή Δίκτυα του Ελληνισμού