Προκόπιος Παυλόπουλος: ο ρόλος του «Κόμβου» μπορεί ν’ αποβεί καθοριστικός

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος καταδεικνύει πόσο καθοριστικός μπορεί να αποβεί ο ρόλος του «Κόμβου» απευθύνοντας χαιρετισμό στα μέλη του κατά την έναρξη του 3ου Town Hall meeting.

Continue ReadingΠροκόπιος Παυλόπουλος: ο ρόλος του «Κόμβου» μπορεί ν’ αποβεί καθοριστικός
Read more about the article Οι επίτιμοι πρόεδροι του Κόμβου
Ακαδημία Αθηνών, κεντρική αίθουσα

Οι επίτιμοι πρόεδροι του Κόμβου

Επίτιμοι Πρόεδροι του Κόμβου ανακηρύσσονται προσωπικότητες που προσέφεραν ηθική ή υλική βοήθεια είτε για την σύσταση της εταιρίας είτε για την προαγωγή των σκοπών της και επίτευξη της αποστολής της.

Continue ReadingΟι επίτιμοι πρόεδροι του Κόμβου