Απονομή βραβείων της διεθνούς ένωσης Αργώ-Δίκτυο των Ελλήνων των Βρυξελλών 12/10/2022

Την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 έγινε η απονομή βραβείων  ΑΡΓΩ. Η τελετή έλαβε  χώρα στο Μουσείο Μπενάκη υπό την αιγίδα  της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Τα βραβεία αυτά είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, που συστάθηκε από Έλληνες και ελληνόφωνους που εργάζονται είτε σε εταιρίες, επαγγελματικές ενώσεις, ΜΚΟ, είτε ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Η ΑΡΓΩ διοικείται από Εκτελεστική Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι το ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κόμβου, κ. Σπύρος Παππάς, ο οποίος ήταν και μέλος της Επιτροπής των Βραβείων.

Προέδρος της Επιτροπής  για το 2022   ήταν ο κ. Βασίλειος Σκουρλής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., τέως Προέδρος του Δικαστήριού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τακτικό μέλος του Κόμβου.

Εκτός από τον κ. Παππά στην Επιτροπή των Βραβείων , συμμετείχαν και ο γενικός γραμματέας του ΔΣ του Κόμβου και ιδρυτικό μέλος του, Ακαδημαϊκός κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος όπως επίσης  το μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας για την σύσταση του Κόμβου κ. Μάρκος Βερέμης, Προέδρος Upstream, Partner Big Pi Venture Capital

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΓΩ καλύπτουν τους ακολούθους κλάδους:

• Βραβείο Αθλητισμού́
• Βραβείο Ανθρωπιστικής Προσφοράς
• Βραβείο Γαστρονομίας
• Βραβείο Επιστημών
• Βραβείο Επιχειρηματικότητας
• Βραβείο Καινοτομίας
• Βραβείο Πολιτισμού́ και Τεχνών
• Βραβείο Προσφοράς στα Κοινά́

Ο θεσμός των βραβείων ΑΡΓΩ ξεκίνησε από το 2019 και απονέμονται για 4η συνεχή χρονιά. Στόχος της βράβευσης που  είναι η επιβράβευση των Ελλήνων της Διασποράς που τιμούν την καταγωγή́ τους, η προβολή́ των επιτευγμάτων τους για παραδειγματισμό́ των νεότερων γενεών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά́ και η ευαισθητοποίηση της Ελλάδας για τις επιτυχίες των νέων της στο εξωτερικό́.

Σας παραθέτουμε το σχετικό link για περισσότερες πληροφορίες.

https://argo-network.eu/el

Continue ReadingΑπονομή βραβείων της διεθνούς ένωσης Αργώ-Δίκτυο των Ελλήνων των Βρυξελλών 12/10/2022