Μιχαήλ Στασινόπουλος

Ο Μιχαήλ Στασινόπουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Viohalco SA. από το 2013.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Elval SA Aluminium Industry για 11 χρόνια. Συμμετέχει
επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Στρογγυλής Τράπεζας Παραγωγής-Βιομηχανίας και της Στρογγυλής Τράπεζας για την Ανάπτυξη, ενός νεοσύστατου μη κυβερνητικού οργανισμού.

Continue ReadingΜιχαήλ Στασινόπουλος