Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι μέλος, και από το 2022, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT).

Επίσης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Διευθυντής Ερευνών
στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) και Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοπληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και επίσης επικεφαλής του εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης του ΙΜΒΒ.

Eίναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος και Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας (ERC), μέλος της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (Leopoldina), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και της Academia Europaea. Έχει επίσης διατελέσει διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Continue ReadingΝεκτάριος Ταβερναράκης