Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική-Πρόταση για δράσεις

Πρόταση για δράσεις κάνει ο Κόμβος μέσα από το 1ο του ετήσιο συνέδριο. Ο Πρόεδρος ΔΣ του Κόμβου καθηγητής Άγγελος Χανιώτης παρουσιάζει τον Κόμβο, τον σκοπό και τις δράσεις του. Το Συνέδριο αυτό προετοιμάζει το έδαφος για την ανάληψη πρωτοβουλιών στους άξονες των θεμάτων που αποτελούν κεντρικούς στόχους της αποστολής του Κόμβου.

Ακολουθεί συζήτηση επί των πρώτων δράσεων, οι οποίες επιγραμματικά είναι:

    • Επιστήμη: Ένα δίκτυο του Παγκόσμιου Ελληνισμού

    • ΕΝ.Ν.ΟΙ.Α.: ΕΝδυνάμωση των ελληνικών Νοικοκυριών στις ΟΙκονομικές  Αποφάσεις τους .

    • Δομές συνέργειας Υγείας-Βιοτεχνολογίας-Οικονομίας στην Ελλάδα: Μαθήματα του παρελθόντος-Σχέδια του μέλλοντος

Στο συνέδριο εργασίας, εκτός από τα εταιρικά μέλη του Κόμβου, συμμετέχουν εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών, όπως η Accenture Greece, Actionaid Greece, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Endeavor Greece , HBio Cluster , Orgenesis Inc., Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πάντειο Πανεπιστήμιο κ.α.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε σε μορφή .pdf στον υπολογιστή ή το κινητό σας:

Δείτε την πρόσκληση και τον πλήρη κατάλογο των ομιλητών. 

πρόσκληση

Μπορείτε επίσης να αποθκλεύσετε την πρόσκληση στον υπολογιστή ή το κινητό σας.: 20231125 – 1ο Συνέδριο Κόμβου – Πρόσκληση

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας για την αμέριστη βοήθεια τους για την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου του Κόμβου.

τράπεζα πειραιώς - λογότυπος
Τράπεζα Πειραιώς, Μέγας Χορηγός
Χορηγός
σκαι logo
Χορηγός Επικοινωνίας
Χορηγός Λογιστικών Υπηρεσιών

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις μελλοντικές προοπτικές από τους συντονιστές κάθε κύκλου. Τέλος, ο ταμίας ΔΣ του Κόμβου, επιχειρηματίας Χάρης Αντωνίου, κάνει μια σύντομη αναφορά σε μια ξεχωριστή θεματική που αφορά στην Ναυτιλία, η οποία θα αποτελέσει έναν επόμενο κύκλο εκδηλώσεων του Κόμβου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά, στην οδό Αιόλου 82-84, ώρα 17:00-20:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα πρέπει να έχετε κρατήσει θέσεις, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα εδώ! Η ώρα έναρξης θα τηρηθεί με ακρίβεια λόγω της σύγχρονης μετάδοσης μέσω δδιαδικτύου.

Μπορείτε να δείτε εδώ την εισαγωγική εκδήλωση για τις Δομές Συνέργειας Υγείας-Βιοτεχνολογίας-Οικονομίας, ενώ εδώ την αντίστοιχη εκδήλωση για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι ελεύθερη δικαιωμάτων (pixabay, wikiimages)

Continue ReadingΗ Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική-Πρόταση για δράσεις