Χάρης Αντωνίου

Ο Χάρης Αντωνίου είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Neptune Maritime Leasing Ltd, της οποίας βασικός μέτοχος είναι η Costamare Inc και το Latsco Family Office.

Επίσης, μέσω της επενδυτικής εταιρίας συμμετοχών Codrus Capital AG την οποία διευθύνει, επενδύει ενεργά και συμβουλεύει νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών και τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και παγίων περιουσιακών στοιχείων. Είναι επενδυτής και μέλος του ΔΣ της Natech SΑ Financial Software.

Τα τελευταία 25 χρόνια κατείχε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς όπως Διευθύνων Σύμβουλος της Amsterdam Trade Bank, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στον όμιλο AMCI με επενδύσεις σε πρώτες ύλες, αγαθά και ναυτιλία, καθώς και Γενικός Διευθυντής για Ενέργεια, Πρώτες Ύλες και Μεταφορές και μέλος της Ομάδας Διαχείρισης της τράπεζας ABN AMRO Bank N.V. Πρόσφατα, ως εταίρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Advent Technologies Inc. συνέβαλε στην άντληση ιδιωτικών μετοχών και στην εισαγωγή της εταιρείας στον Nasdaq.

Ήταν από τους ιδρυτές των Poseidon Principles, υποστηρικτής των United World Colleges στην Ολλανδία και μέλος του Abundance 360.

Continue ReadingΧάρης Αντωνίου