Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ε Κόμβος – ε Node: Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», σε σώμα κατά την συνεδρίαση αυτού στις 7/5/2023.

Μετά από σχετικές προτάσεις και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ, της οποίας το αποτέλεσμα ήταν ομόφωνο, συγκροτείται το Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Άγγελος Χανιώτης
Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Χαλιάσος
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Δροσάτος
Ταμίας: Χάρης Αντωνίου
Μέλος: Άννα Γριμάνη
Μέλος: Χρύσα Κουβελιώτου
Μέλος: Αθηνά Κουστένη
Μέλος: Νικόλαος Κυρπίδης
Μέλος: Νικόλαος-Ιωάννης Κωνσταντάρας-Κυπριανός
Μέλος: Μαρία Μαυρουδή
Μέλος: Vicky Pryce
Αναπληρωματικό Μέλος: Αλέξανδρος Νεχαμάς
Αναπληρωματικό Μέλος: Γεώργιος Νούνεσης
Αναπληρωματικό Μέλος: Κωνσταντίνος Κωστής

Μετά την συγκρότηση του σε σώμα, το Δ.Σ συζήτησε σε ελεύθερο διάλογο μεταξύ των μελών του σκέψεις και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις του οργανισμού, όπως και θέματα λειτουργίας του.

Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις του Συνεδρίου.

Θυμίζουμε οτι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 30η Απριλίου 2023.