1η τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΜΚΕ Κόμβος

Την πρώτη του τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Κόμβος, ένα χρόνο μετά την ίδρυση του. Μέσα σε αυτό το χρόνο έχουν αποσαφηνιστεί όχι μόνο οι στόχοι, αλλά και οι ρεαλιστικές προοπτικές του Κόμβου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΜΚΕ Κόμβος: Δίκτυα του παγκόσμιου Ελληνισμού, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2023, στις 18:00 (EEST). Η συνέλευση θα γίνει διαδικτυακά, σύμφωνα με το καταστατικό της. Εφ’ όσον δεν υπάρξει η απαραίτητη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29 Απριλίου 2023, την ίδια ώρα. Αν και τότε δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην επόμενη ημέρα, Κυριακή, 30 Απριλίου και ώρα 17:00 (EEST).

Τα ταμειακώς εντάξει μέλη θα λάβουν έγκαιρα τον σχετικό σύνδεσμο στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην εταιρεία. Σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση έχει αποσταλεί τόσο η πρόσκληση για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, όσο και η έκθεση πεπραγμένων. Παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν λάβει τα σχετικά e-mail να επικοινωνήσουν με τον Κόμβο στο email contact@komvos-node.org.

Η συμμετοχή των μελών στην Γενική Συνέλευση είναι κρίσιμη. Σε αυτή τη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός των πεπραγμένων και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Θα εκλεγεί επίσης νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με νέα εντολή θα οδηγήσει στο επόμενο στάδιο τον Κόμβο. Το απερχόμενο έστησε τον Κόμβο στα πόδια του, με το επόμενο θα περπατήσει.

Ας μη ξεχνάμε ότι ο Κόμβος παραμένει ο μοναδικός οργανισμός που ενώνει λαμπρές προσωπικότητες των Ελλήνων και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις δύσκολες εποχές που έρχονται. Γι’ αυτό και η συμμετοχή των μελών είναι σημαντική. Η δύναμη του Κόμβου είναι οι εταίροι του.