Ερωτήματα για τον Κόμβο

Μια σειρά από εύλογα ερωτήματα για τον Κόμβο δημιουργεί ο αριθμός των ιδρυτικών μελών που είναι εντυπωσιακός, το ειδικό βάρος των ονομάτων που απαρτίζουν τη λίστα και η πρωτοβουλία αυτή καθαυτή που είναι ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.

Continue ReadingΕρωτήματα για τον Κόμβο

Γνωριμία με τον Κόμβο, την πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού

O Κόμβος είναι πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού για την εκκόλαψη καινοτόμων προτάσεων με έντονο αναπτυξιακό, τεχνολογικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Continue ReadingΓνωριμία με τον Κόμβο, την πρωτοβουλία διαπρεπών μελών του Ελληνισμού