Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τις Δομές συνέργειας Υγείας-Βιοτεχνολογίας και Οικονομίας

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: Δομές συνέργειας Υγείας-Βιοτεχνολογίας και Οικονομίας: Ερευνητικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, Βιοτεχνολογικά Πάρκα, Βιομηχανία,

Continue ReadingΣυζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τις Δομές συνέργειας Υγείας-Βιοτεχνολογίας και Οικονομίας