Μαρία Μέξη

Μαριλη - Μαρία Μέξη, Ειδική Σύμβουλος της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Επικεφαλής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για τον εκδημοκρατισμό της Οικονομίας των Διαδικτυακών Πλατφορμών - Platform Economy- στο Albert Hirschman Centre on Democracy (AHCD), Graduate Institute, Geneva

Continue ReadingΜαρία Μέξη