Ερωτήματα για τον Κόμβο

Μια σειρά από εύλογα ερωτήματα για τον Κόμβο δημιουργεί ο αριθμός των ιδρυτικών μελών που είναι εντυπωσιακός, το ειδικό βάρος των ονομάτων που απαρτίζουν τη λίστα και η πρωτοβουλία αυτή καθαυτή που είναι ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα.

Continue ReadingΕρωτήματα για τον Κόμβο