Ο Κόμβος του ελληνισμού, ένα διαρκές αίτημα των πανταχού Ελλήνων

Διαρκές αίτημα των πανταχού Ελλήνων είναι να υπάρξει μια πρωτοβουλία που θα ενώνει τις δυνάμεις του Ελληνισμού σε όλο το πλανήτη και ταυτόχρονα θα τους συνδέει με το κέντρο, ώστε να ενισχύουν την φωνή της Ελλάδας και να διευρύνουν τις προοπτικές των Ελλήνων.

Continue ReadingΟ Κόμβος του ελληνισμού, ένα διαρκές αίτημα των πανταχού Ελλήνων